hrvatska

Kosmos travel

Jadranska 17, 52470 Umag, Hrvatska

Tel: 00385 52 753 271
Fax: 00385 52 753 272

Mail: info@kosmos-travel.com

Skype Me™! Add me to Skype
Naslovna Hrvatska info

hr_kartaZemljopisni položaj:
Hrvatska se prostire od krajnjih istočnih rubova Alpa na sjeverozapadu do Panonske nizine i obala Dunava na istoku, središnji joj dio prekriva planinski masiv Dinare, a južni završava na obali Jadranskog mora.

Površina:
Kopneni dio iznosi 56.594 km2, a površina teritorijalnog mora 31.067 km2.

Naseljenost:
4 429 078 stanovnika

Nacionalni sastav:
Većinu stanovništva čine Hrvati, a najbrojnije su manjine Srbi, Bošnjaci, Slovenci, Mađari, Česi, Talijani i Albanci.

Državno uređenje:
Hrvatska je višestranačka parlamentarna republika

Glavni grad:
Zagreb (779.145 stanovnika) - gospodarsko, prometno, kulturno i akademsko središte zemlje

Dužina morske obale:
6 268 km, od toga 4 398 km obale otoka, hridi i grebena.

Broj otoka, hridi i grebena:
1.244. Najveći su otoci Krk i Cres; nastanjenih je otoka 50

Najveći vrh:
Dinara 1.831 m/nm

Klima:
U Hrvatskoj postoje tri klimatske zone; u unutrašnjosti prevladava umjereno topla kišna klima, na najvišim vrhuncima snježna šumska klima, a uzduž jadranske obale ugodna mediteranska klima s mnogo sunčanih dana; ljeta su suha i vruća, zime blage i vlažne. Prosječna temperatura u unutrašnjosti: siječanj od 2 do 0 °C i nešto niže na najvećim nadmorskim visinama, kolovoz oko 20 °C te oko 12 °C na najvišim vrhuncima. Prosječna temperatura u primorju: siječanj od 5 do 9 °C, kolovoz od 22 do 25 °C; temperatura mora zimi je 12 °C, a ljeti oko 25 °C.

Dokumenti

Za ulazak u Hrvatsku potrebni su vozačka i prometna dozvola te dokaz o osiguranju vozila. Poželjna je i međunarodna vozačka dozvola za moguće unajmljivanje vozila (rent-a-car). Tu dozvolu izdaje matični autoklub.

Vozač koji vozilom inozemne registracije ulazi na teritorij Republike Hrvatske mora imati valjanu Međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koje vrijedi na teritoriju Europske unije ili neki drugi dokaz o postojanju takva osiguranja. Međunarodnim ispravama i dokazima smatra se službena registarska pločica koju nosi vozilo koje je uobičajeno stacionirano na području države čiji je nacionalni ured potpisnik Multilateralnog sporazuma, odnosno valjana Zelena karta izdana za vozilo koje potječe iz države čiji nacionalni ured za osiguranje nije potpisnik Multilateralnog sporazuma, te druge isprave i dokazi čiju valjanost priznaje Hrvatski ured za osiguranje.

Dopuštena brzina

-u naseljima 50 km/h
-izvan naseljenih mjesta 90 km/h
-na cestama namijenjenim isključivo motornim vozilima i na brzim cestama 110 km/h
-na autocestama 130 km/h
-za motorna vozila koja vuku priključno vozilo bez kočnice 80 km/h
-za autobuse i autobuse s lakom prikolicom 80 km/h, na autocestama 100 km/h, osim autobusa koji organizirano prevoze djecu.

Na mokrome kolniku smanjite i prilagodite brzinu kretanja vozila.

Obvezatna vožnja s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima u razdoblju zimskog računanja vremena.

U vožnji je zabranjena uporaba mobitela.

Uporaba sigurnosnog pojasa je obvezatna. Reflektirajući prsluk kojim se vozač dužan koristiti, odnosno obući ga kada na cesti obavlja neke radnje na vozilu (mijenja kotač, obavlja manje popravke na vozilu, nalijeva gorivo kada vozilo ostane bez njega, traži pomoć zaustavljajući druga vozila i sl.) obvezatan je u opremi vozila.

Benzinske crpke

Benzinske crpke u većim gradovima i na autocestama otvorene su od 0 do 24 sata. Benzinske crpke prodaju: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel, a u većim gradovima i na crpkama na autocestama i plin.
Informacije o cijenama goriva i popis plinskih stanica nalaze se na sljedećim web-stranicama:
www.ina.hr, www.omv.hr, www.tifon.hr te www.hak.hr.

Naplata cestarine

Za autoceste: A1 Zagreb - Bosiljevo - Zadar - Šibenik - Split - Šestanovac - Ravča, A2 Zagreb - Zaprešić - Krapina - Macelj, A3 Bregana - Zagreb - Slavonski Brod - Županja - Lipovac, A4 Zagreb - Varaždin - Goričan, A5 Osijek - Đakovo - Sredanci, A6 Zagreb - Karlovac - Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka, A7 Rijeka - Rupa.

Za poluautoceste: Istarski Y s naplatnim postajama „Tunel Učka" i vijadukt „Mirna".
Informacije se nalaze na ovim web stranicama: www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr, www.arz.hr, www.azm.hr te www.huka.hr.

Novac:

Službena valuta u Hrvatskoj je kuna (1 kuna = 100 lipa). Strana valuta mijenja se u bankama, mjenjačnicama, poštanskim uredima i u većini turističkih agencija, hotela i kampova. Kreditne kartice (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express i Diners) primaju se u gotovo svim hotelima, marinama, restoranima i trgovinama te na bankomatima.

Carinske odredbe

Carinski propisi Republike Hrvatske gotovo su potpuno usklađeni s propisima i standardima zemalja Europske Unije, no u pogledu unošenja predmeta nekomercijalne prirode za osobnu uporabu, carinu i PDV, nije potrebno plaćati samo za predmete u vrijednosti do 1.000 kuna.

Unošenje i iznošenje stranog i domaćeg gotovog novca i čekova slobodno je za strane i hrvatske državljane s boravištem u inozemstvu, ali uz obvezatno prijavljivanje cariniku svakog prijenosa svote u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 10.000,00 eura ili više. Vrjedniju profesionalnu opremu i tehničke uređaje također je potrebno prijaviti cariniku na graničnome prijelazu.

Fizičke osobe, koje u Hrvatskoj nemaju stalno ili privremeno prebivalište ili boravište, imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), na robu koju su kupili u Hrvatskoj, ako je vrijednost robe po jednom računu veća od 740,00 kuna, na osnovi PDV-a, odnosno Tax cheque obrasca kojeg ovjerava carinska služba kod iznošenja u inozemstvo kupljene robe najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana kupnje. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa.

Za dodatne informacije molimo kontaktirati Carinsku upravu: www.carina.hr

Medicinska sluzba
Bolnice i klinike postoje u svim su većim gradovima, a ambulante i ljekarne i u manjim mjestima.

Strani turisti koji su obavezno osigurani u svojoj zemlji, za vrijeme privatnog boravka u RH ne plaćaju korištenje hitne zdravstvene zaštite ako Hrvatska i država iz koje dolaze imaju sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, tj. ako imaju ugovorom predviđene potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita (uključujući i prijevoz) koristi se za hitne slučajeve na način i po propisima koji vrijede za hrvatske osiguranike, pri čemu se na isti način sudjeluje i u troškovima zdravstvene zaštite (participacija).

Osobe koje dolaze iz država s kojima nije sklopljen ugovor sve troškove zdravstvene zaštite snose osobno.

Veterinarska služba:

Hrvatska je pokrivena mrežom veterinarskih klinika i ambulanti.   Informacije: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Uprava za veterinarstvo
Web: www.mps.hr; E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Blagdani i neradni dani:

 • 1. siječnja - Nova godina
 • 6. siječnja - Sv. tri kralja
 • Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
 • 1. svibnja - Praznik rada
 • 11. lipnja - Tijelovo
 • 22. lipnja - Dan antifašističke borbe
 • 25. lipnja - Dan državnosti
 • 5. kolovoza - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
 • 15. kolovoza - Velika Gospa
 • 8. listopada - Dan neovisnosti
 • 1. studenoga - Svi sveti
 • 25. i 26. prosinca - božićni blagdani

Radno vrijeme trgovina i javnih službi:
Većina trgovina radnim je danom otvorena od 8 do 20 sati, subotom i nedjeljom do 14 sati; u sezoni i dulje.
Javne službe i poslovni uredi uglavnom rade od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka.

Pošta i telekomunikacije:
Poštanski su uredi radnim danom otvoreni od 7 do 19 sati; u manjim mjestima od 7 do 14 sati, a neki rade i dvokratno. U većim gradovima i turističkim mjestima dežurne pošte otvorene su subotom i nedjeljom. Na svim javnim telefonima koriste se telefonske kartice koje se prodaju u poštama i novinskim kioscima. S bilo kojega telefona može se izravno zvati inozemstvo. www.posta.hr

Električni napon gradske mreže:
220 V; frekvencija: 50 Hz

Zaštita okoliša:

 • Zaštita biološke raznolikosti u skladu je s važećim propisima EU-a.
 • More za kupanje na hrvatskom Jadranu vrlo je visoke kakvoće i prema kriterijima EU-a.
 • U slučaju izvanrednog onečišćenja okoliša na kopnu obavijestite Centar 112.
 • Za dodatne informacije o okolišu kontaktirajte Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravu za zaštitu okoliša na telefon +385 1 3782-111 ili adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript www.mzopu.hr

U slučaju nesreće zatražite pomoć na broju 112! Taj broj moguće je pozvati u bilo koje doba dana i noći, neovisno o tome gdje se nalazite u Republici Hrvatskoj. Telefonski se poziv ne naplaćuje. Poziv je moguće ostvariti putem svih operatora i svim telefonskim uređajima odabirom broja 112. U slučaju nesreće Centar 112 omogućit će vam razgovor i na jednom od stranih jezika:

 • engleskom
 • njemačkom
 • talijanskom
 • francuski
 • mađarskom
 • slovačkom

Broj 112 nazovite ako vam je potrebna:

 • hitna medicinska pomoć
 • pomoć vatrogasaca
 • pomoć policije
 • pomoć gorske službe spašavanja
 • hitna veterinarska pomoć
 • pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Ako primijetite:

 • požar
 • istjecanje opasnih tvari, onečišćenje pitke vode, potoka, rijeka ili mora
 • druge pojave koje predstavljaju opasnost za život ili zdravlje ljudi ili životinja, kulturnih dobara i okoliša...

Kada zovete 112, recite:

 • što se dogodilo
 • gdje se dogodilo
 • kada se dogodilo
 • ima li ozlijeđenih
 • kakve su ozljede
 • kakvu pomoć trebate
 • tko zove.

Protupožarna zaštita:

Provjerite jeste li poduzeli sve da spriječite požar!
Ne bacajte zapaljene ili zapaljive predmete u okoliš!
Poštujte znakove zabrane loženja vatre!
Pazite da vaše parkirano vozilo ne zatvara vatrogasne pristupe i prilaze.

Što učiniti u slučaju požara?

 • Požar odmah dojavite vatrogascima na telefonski broj 93 ili pozovite pomoć na 112!
 • Upotrijebite ručni aparat (ako je dostupan) za početno gašenje požara i gasite požar samo ako ne ugrožavate sebe i druge.
 • Obavijestite osobe iz okoline o pojavi požara.
 • Evakuirajte ljude na siguran način.
 • Ne ulazite u stubište ako je ispunjeno dimom i ne koristite se dizalom.
 • Ako zbog zadimljenosti ne možete izaći iz zgrade, zatvorite sve prozore i vrata kako biste spriječili ulazak dima u vaše prostore.
 • Ako ste zatočeni u stanu, čekajte vatrogasce na prozoru kako bi vas vidjeli jer su vatrogasna vozila namijenjena i za spašavanje s visina.
 • SLIJEDITE UPUTE VATROGASACA.

Traganje i spašavanje:

 • U slučaju nesreća na kopnu ili moru nazovite 112 (jedinstveni broj za sve hitne situacije), a u slučaju nesreće na moru nazovite 9155 (Nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru) ili 112.
 • Aktivnosti na otvorenom:
 • obavijestite rodbinu ili prijatelje o ruti ili planu svojeg putovanja
 • hodajte po označenim stazama i putovima
 • osigurajte dostatne količine vode
 • pripremite odgovarajuću odjeću i obuću
 • pripremite pokretni telefonski uređaj (mobitel)
 • pratite obavijesti o vremenskoj prognozi
 • ne palite vatru
 • ne bacajte opuške i zapaljive predmete u prirodu.

NA CESTI:

 • tijekom turističke sezone izbjegavajte prometne gužve (vožnju vikendima i praznicima)
 • vozite odmorni
 • prilagodite brzinu uvjetima na cesti i ograničenjima brzine
 • u slučaju gužve, budite strpljivi (imajte dostatne količine vode).

NA MORU:

 • ne izlažite se opasnostima prilikom plivanja i ronjenja
 • izlažite se suncu umjereno upotrebljavajte zaštitna sredstva
 • ne precjenjujte vlastite sposobnosti
 • pratite obavijesti o vremenskoj prognozi.
 • Radijske vijesti na stranim jezicima u turističkoj sezoni.

Hrvatski radio na nekoliko programa emitira emisije na stranim jezicima namijenjene turistima u Hrvatskoj. Na Prvom programu Hrvatskog radija svaki dan u 20.05 emitira se emisija na engleskom jeziku u trajanju do 10 minuta.
U vrijeme ljetne sezone na Drugom programu Hrvatskog radija (98,5 Mhz sjeverozapadna Hrvatska i dubrovačko primorje; 105,3 Mhz Istra; 96,1 Split; 98,9 makarsko primorje; 93,3 Gorski kotar) uz redovite vijesti na hrvatskom jeziku bit će i svaki puni sat od 8.00 do 21.00 vijesti na engleskom, njemačkom, talijanskom i češkom jeziku, a HAK će izvještavati o stanju na cestama na engleskom i njemačkom jeziku.

U istom razdoblju ljeti svaki puni sat emitiraju se vijesti i izvješća o stanju na cestama izravno iz studija Trećeg programa Austrijskog radija, RAI-a Uno, britanskog VIRGIN radija, Radio Praga i međunarodnog programa Hrvatskog radija - Glas Hrvatske. Češke turiste ljeti novinari Radio Praga jedanput na dan informiraju putem regionalnih postaja: Radio Splita, Radio Dubrovnika i Radio Rijeke.

htz