1aumag

Kosmos travel

Jadranska 17, 52470 Umag, Hrvatska

Tel: 00385 52 753 271
Fax: 00385 52 753 272

Mail: info@kosmos-travel.com

Skype Me™! Add me to Skype
Naslovna Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja za usluge smještaja


1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA I POSREDOVANJA

KOSMOS d.o.o., Jadranska 17, 52470 Umag, Hrvatska (u daljnjem tekstu KOSMOS travel), nastupa kao posrednik raznih turističkih usluga, u ovom slučaju smještajnih usluga između gosta i pružatelja usluga (iznajmljivač, hotelska kuća i sl.).
KOSMOS travel na temelju objavljenih informacija na internet stranicama - www.kosmos-travel.com, informira gosta i osigurava usluge smještaja sukladno potvrđenoj rezervaciji.

2. REZERVACIJE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se i potvrđuju isključivo putem e-mail-a ili faxa ,kao i u poslovnicama agencije ili naših internet stranica.
Na osnovu postavljenog upita za određenim smještajnim objektom, gostu će biti poslana naša ponuda.
Potvrdom ponude sa strane gosta, isti će primiti sa naše strane pismenu potvrdu rezervacije na osnovu koje će gost uplatiti akontaciju i tako osigurati smještaj.
Na temelju uplaćene akontacije gost dobiva potvrdu o uplati akontacije koja sadrži sve neophodne podatke o rezervaciji.
Prilikom izvršenja same rezervacije gost je dužan dati sve potrebne podatke koje zahtjeva postupak rezervacije.

3. PLAĆANJA

Bankovne podatke za uplatu rezervacije možete preuzeti sa linka „Uplate rezervacije".

a) Uplata akontacije

Akontacija je obavezna, i treba je uplatiti po primitku potvrde rezervacije, ako nije drugačije naznačeno, inače se smatra da je rezervacija otkazana.

Kod uplate obavezno navesti ime osobe koja je ili za koju je izvršena rezervacija, broj rezervacije, te ime smještajnog objekta na koji se uplaćena akontacija (rezervacija) odnosi.

Akontacija iznosi 30% cijene ukupnog aranžmana ovisno o odabranoj usluzi i terminu korištenja usluge.

Kopiju uplate poslati e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na telefax: +385 52 753 272.

Na temelju uplaćene akontacije gost dobiva potvrdu o uplati akontacije koja sadrži sve neophodne podatke o rezervaciji.

b) Ostatak plaćanja

- Za hotelski smještaj i smještaj u hotelskim naseljima neophodna je uplata preostalog dijela ukupnog iznosa najkasnije 15 dana prije početka usluge. Po primitku uplate cjelokupnog iznosa sa strane gosta agencija šalje putem e-maila originalni Voucher gostu kojeg on predaje direktno na recepciju hotela.

- Za sobe i apartmane u privatnom smještaju, razliku između akontacije i ukupnog iznosa gost može uplatiti prije početka korištenja usluge ili po dolasku u destinaciju u našoj agenciji a gdje je gost dužan predati potvrdu o uplati akontacije.

Za sve uplate vrijedi pravilo da gost snosi bankarske troškove svoje banke i posredničkih banaka te iznos kojim agencija KOSMOS travel na kraju raspolaže mora biti isti iznosu koji je naznačen u ponudi.


4. CIJENE USLUGA

a) Osnovne usluge

Cijena usluga uključuje osnovnu uslugu koja proizlazi iz opisa rezervirane usluge.
Cijene usluga izražene su u valuti EURO, te KOSMOS travel zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene tečaja tj. većih valutnih razlika).
Za goste koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, KOSMOS travel jamči cijenu usluge koja proizlazi iz potvrđene rezervacije, bez obzira na eventualne naknadne promjene cijena usluga za dotičnu rezervaciju.
Ukoliko se promjena cijena dogodi u vremenu izvršenja rezervacije odnosno prije uplate akontacije i prije potvrđivanja rezervacije, KOSMOS travel se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene.
Ukoliko se dogodi da na dan dolaska tj. dan pružanja usluga dođe više osoba nego što je naznačeno u potvrdi rezervacije odnosno na putnim dokumentima (VOUCHER), agencija ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili na promjenu usluge (smještajni objekt - smještajna jedinica) ako u tom trenutku nije u mogućnosti smjestiti nenajavljene goste ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta prema važećem cjeniku usluga.

Cijene navedene na internet stranicama KOSMOS travela (www.kosmos-travel.com) bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta tj., u destinaciji u kojoj gost boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

b) Posebne - ostale usluge
Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja. Moguće su samo uz prethodnu najavu prilikom rezervacije ili na upit na samom odredištu i ako se nalaze u opisu smještaja ili su naznačene pod naznakom "ostali uvjeti, prema dogovoru, važno i sl.". Plaćaju se prema objavljenim cijenama agencije u kojoj se prijavljuje.

5. BORAVIŠNA PRISTOJBA

U cijene nije uračunata boravišna pristojba jer ona ovisi o traženom periodu rezervacije kao i lokaciji na kojoj se pružaju rezervirane usluge. Naplaćuje kod dolaska na odredište sukladno Zakonu o baravišnoj pristojbi Republike Hrvatske. a iznos se kreće od 2,00 do 7,00 kn po danu za odraslu osobu. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu a osobe od 12 do 18 godina plaćaju 50 % iznosa za odraslu osobu i definiranog za određeno odredište i period.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Uobičajena međunarodna hotelska kvalifikacija (kategorija opisana dodijeljenim zvijezdicama) daje neobvezujuću uputu na standard hotela. Bazirana je na službenoj klasifikaciji uzimajući u obzir i samoprocjenu hotela. Također sve dodatne putne i hotelske informacije / opisi se temelje na osobnim podacima hotela i ponuđača.
Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.
KOSMOS travel ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja je preuzeta sa drugih informativnih kanala a koja nije u skladu s opisom usluga i objekta objavljenim na internet stranicama KOSMOS travela.
Usluge smještaja moguće je početi koristiti nakon 14.00 sati na dan početka korištenja usluge (vrijeme može varirati više ili manje ovisno o destinaciji), osim ukoliko je to moguće ranije gost će biti obaviješten od agencije na licu mjesta.
Isti smještaj gost je dužan napustiti do 10.00 sati na dan odlaska (vrijeme može varirati više ili manje ovisno o destinaciji), ukoliko nije drugačije dogovoreno sa agencijom ili pružateljem usluga.
Za najavljene dolaske gdje gosti nisu u mogućnosti doći u destinaciju prije 20.00 sati potrebno je obavijestiti agenciju najkasnije do 17.00 sati, u protivnom agencija nije dužna sačekati gosta.

7. PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE GOSTA

U slučaju potrebe za izmjenom već definirane rezervacije vrijede sljedeće postavke:

- svi zahtjevi za promjenom rezervacije ili pak storniranjem obavljaju se putem definiranih kontakt podataka naše tvrtke uz obvezatnu našu potvrdu zaprimanja takvog zahtjeva
- prva promjena rezervacije te u slučaju realnih, opravdanih zahtjeva za storniranjem možemo prihvatiti te izmjene odnosno storniranje bez ikakvih potraživanja. Naknadne promjene će se naplatiti 15 € po promjeni
- za neopravdane promjene rezervacije ili storniranja postoji pravo zadržavanja dotada uplaćenih sredstava ovisno o preostalom broju dana do početka korištenja rezerviranih usluga po istim uvijetima navedenima u "Uvijeti otkaza rezervacije"

8. PRAVA KOSMOS travela NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE
KOSMOS travel zadržava pravo na promjene odredbi rezervacije ili otkaz rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, ukloniti ili izbjeći (elementarne nepogode, sanitarni poremećaji, terorističke ili ratne situacije, bolest ili smrt pružatelja usluga i sl).
U slučaju nemogućnosti izvršenja preuzetih obveza zbog gore navedenih izvanrednih okolnosti Kosmos travel se obvezuje osigurati gostu zamjenski smještaj po istoj ili višoj kategoriji od prethodnog. Gost ima pravo ponuđeno ne prihvatiti, u tom slučaju KOSMOS travel jamči povrat dotada uplaćenog iznosa.
U slučaju nemogućnosti adekvatne zamjene potvrđenog smještaja, KOSMOS travel zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gosta najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat prethodno uplaćenog iznosa u cijelosti.
Ukoliko se desi iz opravdanih razloga nemogućnost adekvatne zamjene na dan početka korištenja usluge, KOSMOS travel će pružiti gostu informaciju o mogućem smještaju iste ili više kategorije.

9. OBVEZE GOSTA

Obveze gosta
Prihvaćanjem općih uvjeta poslovanja gost je, osim definiranog u tekstu ovih Općih uvjeta poslovanja obvezan:

- posjedovati valjanu putnu dokumentaciju (osobne isprave i sl.)
- poštivati zakonske propise države u kojoj boravi
- poštivati kućni red objekta u kojem boravi
- predati pružatelju usluga odgovarajuću dokumentaciju kao potvrdu obavljene rezervacije (Potvrdu o bukiranju + potvrde o uplati)

U slučaju nepoštivanja ovih obveza gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu, a KOSMOS travel otklanja svaku odgovornost za štetu.

10. OBVEZE AGENCIJE KOSMOS travel

KOSMOS travel se obvezuje da će gostu na temelju uplaćene akontacije za rezervaciju izdati potvrdu o učinjenoj rezervaciji i VOUCHER koji sadržava sve usluge koje će se korisititi. KOSMOS travel se obvezuje da će omogućiti korištenje potvrđene usluge, voditi brigu o pravima i interesima gosta sukladno uzancama u turizmu, te da će sve svoje obveze izvršiti sukladno ovim uvjetima.

11. PRTLJAGA

KOSMOS travel ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost).
Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja ili nadležnoj policijskoj postaji.

12. PRIGOVORI NA USLUGE

U slučaju nezadovoljstva ponuđenim uslugama gost je dužan eventualne prigovore pismeno podnijeti odgovornoj osobi u objektu (direktoru ili šefu recepcije) uz potvrdu preuzimanja datog prigovora.
Prigovori za uvjete smještaja dostavljaju se najkasnije 48 sati nakon dolaska u objekt i to odgovornoj osobi u objektu i dežurnoj službi KOSMOS travela na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem faxa na +385 (0)52 753-272.
Sve ostalo, uključujući brigu o provedbi usluga te brigu o pravima i interesima gosta preuzima KOSMOS travel.
Pri rješavanju prigovora primjenjivat će se odrebe i uzansce turističkog poslovanja.

KOSMOS travel se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora.
KOSMOS travel može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 15 dana.
KOSMOS travel će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta, tj. u mjestu korištenja usluge.

13. ZAŠTITA PODATAKA

Svi podaci koji su u vezi s bukiranjem postali dostupni KOSMOS travel-u biti će od strane KOSMOS travel-a tretirani kao poslovna tajna.

14. IZMJENE UVJETA POSLOVANJA

KOSMOS travel zadržava pravo na izmjene uvjeta korištenja ovih stranica i drugih uvjeta poslovanja. Izmjene ne utječu na već izvršene i plaćene rezervacije.

15. UVJETI KORIŠTENJA OVIH STRANICA

Internet stranice www.kosmos-travel.com služe isključivo za informiranje gostiju o ponudi pružatelja usluga na osnovu opisa i slika, za provjeru slobodnih termina za unajmljivanje smještaja te za vršenje rezervacija.
Također snosite odgovornost za maloljetne osobe koje se ovdje služe Vašim podacima kao i za istinitost i točnost Vaših podataka koje ste nam pružili radi vršenja rezervacija i financijskih transakcija. U slučaju bilo kakve zlouporabe ovih stranica (lažne rezervacije i sl.) bit će Vam onemogućen pristup.

16. NAPOMENA

Prilikom potvrde rezervacije od strane KOSMOS travel-a, smatra se da je gost upoznat s ovim općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za KOSMOS travel.

17. NADLEŽNOST SUDA

U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja odnosa utvrđuje se nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda.

Kosmos d.o.o.
Jadranska 17
52470 Umag

htz